நெடுஞ்சாலை பட நடிகையா இது…!! ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் மாறிப் போன இளம் நடிகை…!! கல்யாணம் முடிந்த பிறகு இப்போ எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா..??

Cinema News

த மிழ் சினிமாவில் சூப்பர் ஹிட் பட வரி சை யில் நெடு ஞ்சாலை திரைப் படமும் இடம் பெற்று ள்ளது. இந்த படத்தில் கொ ள் ளைக் காரன் லா ட்ஜ் நடத்தி வரும் ஒரு பெ ண் ணுக் கும் நடந்த கா த ல் கதை தான். இதில் பிக்பாஸ் புகழ் ஆர்யா மற்றும் நடிகை ஷிவதா நடிப்பில் 2004 ஆம் ஆண்டு வெளி வந்தது ஆர ம்பத் தில் இந்தப் படத்தை மக் கள் க வனிக் காமல் விட்டாலும் பார்த்தவள் கொடுத்த வி மர்ச னங்களை மூ லம் இந்த படம் பி ரபலமா னது.

அதற்கு முன்னர் ஆடும் கூத்து, மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே போ ன்ற படங்களில் ந டித்தி ருந்தாலும் இந்தப் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்தி ருந்த இதுவே த மிழில் முதல் படம் இருந்தாலும் எந் தவித மான ப தட்ட மும் இல்லாமல்

நடித்திருந்த ஷிவதா ரசிகர்களின் ம னதை க வர் ந்தார். இதுவரை தமிழில் 3 படங்களில் மட்டுமே நடி த்திரு ப்பது குறிப்பி டத்த க்கது. இவர் கேரளத்தில் நடிகைகள் த மிழ் படங்களில் வந்த கல க்குவ து போல த மிழ கத்தில் இருந்து மலை யாள படங்களில் க லக்கி யவர் தான்.

இவர் இவர் திருச்சியில் 1986 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். மேலும் 2001 ஆம் ஆண்டு பாசில் இயக்கத்தில் வெளியான லி வ்வி ங் டு கெதர் என்ற படத்தின் மூ லம் கேரள மக்க ளுக்கு அறி முகமா னார்.

அதனை தொடர்ந்து சினிமாவில் வா ய்ப்பு கிடை க்காத மூன்று ஆ ண்டுக ளின் பின்னர் 2004 ஆம் ஆண்டு நடந்த தி ரைப் படத்தின் மூ லம் அறி முக மானார். அதன்பிறகு 2015ஆம் ஆண்டு கேரளாவை சேர்ந்த முரளி கிருஷ்ணன் என்பவரை தி ரு மண ம் செய்து கொண் டார்.

அதன்பிறகு 2017 பின்னர் எந்த ப டத்தி லும் தோ ன்றா தவாறு த மிழ் படங்களில் நடித்து வரு கிறார். தற்போது இந்த நான்கு படங் க ளுமே த மிழ் சினிமாவில் ஒரு தி ருப்பு முனை படமாக அமையும் என எதிர் பார் க்கப்படு கிறது. இது அவரது கணவர் புகைப்படம்…