பிரபல சீரியல் நடிகை செம்ம கவ ர் ச் சியான புகைப்படத்தை வெளியிட்டு கொ ரோ னாவால் பா திக்கப்ப ட்டிருப்பதாக கூறியுள்ளார்..! குழம்பிப்போன ரசிகர்கள்!!

Uncategorized

கொ ரோ னா வை ர ஸ் நோ ய் தொ ற் று இதுவரை உலகில் 3.36 கோடி பேரை பா திப்படையச் செய்துள்ளதோடு 10 லட்சம் பேரை ப லி வாங்கியுள்ளது. இன்னும் முழுமையாக ம ருந்துகள் கண்டுபிடிக்கவில்லை என நினைக்கும் சற்று ப யமே மிஞ்சுகிறது.

இந்தியாவிலும் இதுவரை 61 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்னர். இவர்களில் 96 ஆயிரம் பேர்இறந்துள்ளனர். இன்னும் அ ரசு கொ ரோ னா ஒழிக்க போராடிவருகிறது.

சினிமா, சின்னத்திரையை சேர்ந்தவர்கள் சிலருக்கும் இந் நோ ய் தொ ற் று ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது நடிகை ஹினி சீரியல் நடிகை நவீனா போல் என்பவருக்கும் கொ ரோ னா தொ ற் று ஏற்பட்டுள்ளது.

த னிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறியிருக்கும் அவர் எல்லோரின் பிரார்த்தனையும் எனக்கு தேவை. அனைவரும் வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருங்கள் என கூறியுள்ளார்.